Simulacre d’evacuació a l’escola

Avui divendres 30 de setembre hem realitzat un 20160930_152209simulacre d’evacuació de l’escola per a una hipotètica emergència interior. Tot el personal docent com el no docent i l’alumnat hem sortit disciplinadament de l’edifici seguint el protocol d’actuació i ens hem dirigit a la Plaça dels Tallarets.

El Pla d’Emergència s’ha activat a les 15:15h, i un cop recomptats tots els evacuats i amb la seguretat que no hi ha quedat ningú a l’interior de l’escola, s’ha donat per acabat aquest procés, tornant a les aules per continuar les activitats previstes amb total normalitat.