Equipaments específics

Educació Infantil

  • Totes les aules disposen de connexió a internet i pissarra interactiva.

Educació Primària

  • Aula d’informàtica amb  ordinadors exclusivament per a aquesta etapa i Ed. Infantil.
  • Totes les aules tenen pissarra digital amb connexió a internet.
  • Biblioteca.

Educació Secundària

  • Una altra aula d’informàtica amb  ordinadors per a ESO.
  • Laboratori de física i química.
  • Taller de plàstica i tecnologia.
  • Aula d’anglès.
  • Mediateca
  • Totes les aules estan informatitzades i amb connexió a internet

Disposem d’aula de música i sala de concerts, de 4 patis  i a més, d’un espai diàfan cobert prou gran, que ens permet desenvolupar les activitats d’educació física i esbarjo també en cas de mal temps.

1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by