Equipaments específics

Educació Infantil

  • Disposen d’una aula multimèdia específica per a aquest nivell, amb connexió a internet i pissarra interactiva

sorral

 
pati

 
Educació Primària

  • Aula d’informàtica amb 16 ordinadors exclusivament per a aquesta etapa i Ed. Infantil.
  • Totes les aules tenen pissarra digital amb connexió a internet.

Educació Secundària

  • Una altra aula d’informàtica amb 16 ordinadors per a ESO.
  • Laboratori de física i química.
  • Taller de plàstica i tecnologia.
  • Aula d’anglès.
  • Totes les aules estan informatitzades i amb connexió a internet

Disposem de 4 patis de i a més, d’un espai diàfan cobert prou gran, que ens permet desenvolupar les activitats d’educació física i esbarjo també en cas de mal temps

pabello2

1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by