Línia metodològica

El nostre objectiu és proporcionar totes les eines necessàries als alumnes que els permeti assolir una autonomia personal present i futura, alhora que donar uns coneixements específics.

Treballem les diferents matèries curriculars amb una visió integradora amb l’ajut dels mitjans tecnològics més actuals.

Treballem les emocions.

Incorporem els valors de l’ensenyament per projectes:

  • Treball en equip
  • Iniciativa personal
  • Recerca
  • Solidaritat

La llengua de l’ensenyament és la catalana durant totes les etapes educatives.

Procurem que en acabar l’etapa obligatòria, 4t d’ESO, els alumnes hagin adquirit els coneixements i autonomia necessaris per tal d’afrontar el batxillerat o cicles formatius amb garanties d’èxit.

1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by