Línia metodològica

El nostre objectiu és proporcionar totes les eines necessàries als alumnes que els permeti assolir una autonomia personal present i futura, alhora que donar uns coneixements específics.

Treballem les diferents matèries curriculars amb una visió integradora ajudant-nos de mitjans audiovisuals.

Treballem les emocions.

Incorporem els valors de l’ensenyament per projectes:

  • Treball en equip
  • Iniciativa personal
  • Recerca
  • Solidaritat

La llengua de l’ensenyament és la catalana des de bon principi i durant totes les etapes educatives.

Procurem que en acabar l’etapa obligatòria, 4t d’ESO, els alumnes hagin adquirit els coneixements i autonomia necessaris per tal d’afrontar el batxillerat o cicles formatius amb garanties d’èxit.

1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by