Educació Primària

Tutora 1r Cora Romance cora@escola-bertran.cat
Tutora 2n Sara Cubillas sara@escola-bertran.cat
Tutora 3r Elídia Invers elidia@escola-bertran.cat
Tutora 4rt Dori Valle dori@escola-bertran.cat
Tutora 5è Llúcia Garcia llucia@escola-bertran.cat
Tutor 6è Montse Peláez mpelaez@escola-bertran.cat
Mestre Català CS Genís Garcia genis@escola-bertran.cat
Mestre Educació Física David Aragón davidaragon@escola-bertran.cat
Mestra Educació Artística Montse Navarro mnavarro@escola-bertran.cat
Mestra  CS Anna Puigmartí apuigmarti@escola-bertran.cat
Mestra Suport a l’aula Pilar Tarrés pilar@escola-bertran.cat
Suport a l’aula David Sitges dsitges@escola-bertran.cat
Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?