Psicopedagogia

El Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola està format per una psicòloga, una mestra d’educació especial, un vetllador i dos auxiliars amb l’objectiu d’identificar, orientar  i assessorar els pares, alumnes i professors.  

Psicòloga de l’escola

Mestra d’educació especial

L’atenció personalitzada en els nostres alumnes és un dels principis del Departament d’Orientació Psicopedagògica,  realitzant un seguiment proper i personalitzat perquè cada nen/a evolucioni segons sigui el seu ritme.  Tanmateix, donem resposta a les principals dificultats que poden mostrar els  nostres alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge: dificultats emocionals, altes capacitats, dificultats d’aprenentatge… Treballem directament amb les famílies i professors per contribuir i acompanyar en el desenvolupament integral del nen.

El DOC és un servei diferencial i individual que dona suport a les necessitat educatives dels alumnes, atenent  a la seva diversitat i inclusió alhora que acompanyem, orientem  i assessorem les famílies.  Per aquest motiu, ens coordinem  amb altres professionals, serveis o institucions per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat.

Vetlladors
Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?