Trets diferencials

 

 Ed. Infantil

 • A més de les 4 professores especialistes a Ed. Infantil, l’escola proporciona personal auxiliar per tal que sempre hi hagi a l’aula dues persones per atendre els nens.
 • S’introdueix l’anglès, la informàtica i la robòtica
 • Pati ‘tou’ i sorral

Pati ‘tou’

Ed. Primària

L’anglès a Primària

 • Educació Física.
 • Plàstica a Cicle Inicial i Cicle Mitjà
 • Science a Cicle Inicial i Cicle Mitjà.
 • Ciències Naturals a Cicle Superior.

Desdoblaments / Dobalments

 • L’escola proporciona mestres addicionals a la plantilla de professors per tal de reforçar les àrees instrumentals en petits grups reduïts o d’una manera individualitzada a cada curs.
 • Per tal d’atendre millor la diversitat es desdoblen o reforcen moltes classes en funció de les necessitats dels alumnes
 • Impulsem la informàtica i practiquem la mecanografia.
Àula d’informàtica (Infantil i Primària)

 

Sempre amb grups partits

 ESO

Aula de desdoblament a ESO
 • Desdoblament generalitzat de les classes: Matemàtiques 100%, Català, Castellà, Ciències Naturals i Anglès per tal d’atendre millor la diversitat
 • Impulsem les eines digitals.
 • Participem en l’Expo-recerca jove i Galiciència
 • Viatge de Final de Curs a Malta (immersió lingüística en anglès)

 

 

 

 

 

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?