Trets diferencials

Ed. Infantil

  • A més de les 4 professores a Ed. Infantil, l’escola proporciona a cada mestre un/a auxiliar per tal que sempre hi hagi a l’aula dues persones per atendre els nens.
  • S’introdueix l’anglès i la informàtica
Ed. Primària

  • Des de 1r de Primàriaa 4t de Primària, i dins de les matèries complementàries que ofereix l’escola, treballem l’àrea de Ciències de la Naturalesa en anglès, amb una matèria que anomenem “Science”, i que va seguint els continguts de l’àrea de Ciències Naturals, utilitzant l’anglès com a llengua
    vehicular.
  • Paulatínament anem incorporant l’anglès com a llengua curricular, de cara l proper curs 2017-18 la matèria “Medi Natural” s’impartirà en anglès. Els cursos de Cicle mitja tindran aquesta matèria en anglès el curs 2018-19
  • L’escola proporciona mestres addicionals a la plantilla de professors per tal de reforçar les àrees instrumentals en petits grups reduïts o d’una manera individualitzada a cada curs.
  • Per tal d’atendre millor la diversitat es desdoblen les classes de matemàtiques a partir de 3r de Primària i les d’anglès a partir de 1r de Primària
  • Impulsem la informàtica, així com la mecanografia
 

image1

Aula d’informàtica d’Ed. Primària

ESO

  • Desdoblament generalitzat de les classes de Matemàtiques, Català, Castellà, Ciències Naturals i Anglès per tal d’atendre millor la diversitat

desdoblament

 

 

 

Desdoblament a E.S.O.

 

1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by