Trets diferencials

 Ed. Infantil

  • A més de les 4 professores especialistes a Ed. Infantil, l’escola proporciona a cada mestre un/a auxiliar per tal que sempre hi hagi a l’aula dues persones per atendre els nens.
  • S’introdueix l’anglès i la informàtica

Ed. Primària

  • Introduïm la llengua anglesa com a llengua vehicular a Medi Natural amb un matèria que anomenem “Science”. I a Cicle Superior la pròpia matèria Medi Natural ja s’imparteix en anglès.
  • L’escola proporciona mestres addicionals a la plantilla de professors per tal de reforçar les àrees instrumentals en petits grups reduïts o d’una manera individualitzada a cada curs.
  • Per tal d’atendre millor la diversitat es desdoblen o reforcen moltes classes en funció de les necessitats dels alumnes i específicament les de matemàtiques a partir de 3r de Primària i les d’anglès a partir de 1r de Primària.
  • Impulsem la informàtica, així com la mecanografia.

Aula d’informàtica Primària

 ESO

Aula de desdoblament a ESO
  • Desdoblament generalitzat de les classes de Matemàtiques, Català, Castellà, Ciències Naturals i Anglès per tal d’atendre millor la diversitat
  • Impulsem les eines digitals.
  • Els alumnes tenen lliure accés a la biblioteca per estudiar o fer treballs.

 

 

 

 

 

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?