Trets diferencials

 

 Ed. Infantil

 • A més de les 4 professores especialistes a Ed. Infantil, l’escola proporciona personal de suport a l’aula per tal que sempre hi hagi a l’aula dues persones per atendre els nens.
 • S’introdueix l’anglès a partir d’ I3 (30 minuts diaris)
 • Pati ‘tou’ i sorral
 • Disposem d’aula dormitori per aquells alumnes d’I3 que es queden al menjador.

Pati ‘tou’

Ed. Primària

L’anglès a Primària

 • Educació Física.
 • Speaking in English en grups reduïts (de 1r a 6è)

Codocència

 • L’escola proporciona mestres addicionals a la plantilla de professors per tal de reforçar les àrees instrumentals .
 • L’escola promou la codocència dins l’aula per tal de reforçar les àrees instrumentals i atendre les necessitats individuals de cada alumne
 • Impulsem la informàtica i practiquem la mecanografia.
Àula d’informàtica (Infantil i Primària)

 

 

 ESO

Aula de desdoblament a ESO
 • Desdoblament generalitzat de les classes: Matemàtiques 100%, Català, Castellà, Ciències Naturals i Anglès per tal d’atendre millor la diversitat
 • Impulsem les eines digitals.
 • Participem en l’ExpoRecerca jove i Galiciència (Galícia)
 • Viatge de Final de Curs a Malta (immersió lingüística en anglès)
 • Speaking in English en grups reduïts
 • Curs accelerat d’Advanced English a 4t d’ESO
 • Possibilitat de certificar el nivell d’anglès a final de l’etapa.

 

 

 

 

 

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?