Projecte Lingüistic

L’Escola Bertran, tal com s’indica en el Projecte Educatiu de Centre, és una escola catalana. Tots els alumnes en acabar els estudis tenen igual domini de la llengua catalana i castellana. El protagonisme de la llengua anglesa és notori i a ESO, introduïm l’alemany.
  • La lectura és l’eina bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística; ens interessa desenvolupar el gust per la lectura dels alumnes, amb aquest motiu desenvolupem diverses estratègies per aconseguir aquest objectiu.

Amic lector

  • La comunicació és actualment una part molt important de les relacions humanes, per això potenciem les presentacions orals.

 

 

El nostre stand a l’Exporecerca Jove

Llengües estrangeres (Anglès)
  • Educació Infantil: S’introdueix l’anglès amb activitats lúdiques d’unes 2 h/setm.
  • CI de Primària: Plàstica, Educació Física i la complementària  Science.
  • CM de Primària: Plàstica, Educació Física, i les complementàries Science i Speaking in English.
  • CS de Primària: Educació Física i Ciències Naturals.

Educació Física a primària
  • ESO: Educació Física i Speak English (CV).
  • El viatge de final Curs a 4t d’ESO és a Malta on els alumnes resideixen amb famílies locals, proporcionant així una total immersió lingüística en anglès
  • ESO: s’introdueix l’Alemany com a segona llengua estrangera
Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?