Projecte Lingüistic

L’Escola Bertran, tal com s’indica en el Projecte Educatiu de Centre, és una escola catalana. Tots els alumnes en acabar els estudis tenen igual domini de la llengua catalana i castellana. El protagonisme de la llengua anglesa és notori augmentant-hi les hores a cada etapa; especialment, a 4t d’ESO on s’implanta un curs d’Advanced English.
  • La lectura és l’eina bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística; ens interessa desenvolupar el gust per la lectura dels alumnes, amb aquest motiu desenvolupem diverses estratègies per aconseguir aquest objectiu.

Hàbit lector

  • La comunicació és actualment una part molt important de les relacions humanes, per això potenciem les presentacions orals, treballant aquesta competència des d’I3 fins a 4t d’ESO.

 

 

El nostre stand a l’Exporecerca Jove

Llengües estrangeres (Anglès)
  • Educació Infantil: S’introdueix l’anglès cada dia amb activitats lúdiques d’unes 2,5 h/setm.
  • CI de Primària: Educació Física i Speaking in English en grups reduïts
  • CM de Primària: Educació Física i Speaking in English en grups reduïts
  • CS de Primària: Educació Física i Speaking in English en grups reduïts

Educació Física a primària
  • ESO: Educació Física i Speaking in English (CV).
  • El viatge de final Curs a 4t d’ESO és a Malta on els alumnes resideixen amb famílies locals, proporcionant així una total immersió lingüística en anglès
  • 4t ESO: curs accelerat “Advanced English”
Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?