Projecte Lingüistic

                   Amic Lector

L’Escola Bertran, tal com s’indica en el Projecte Educatiu de Centre, és una escola catalana. Tots els alumnes en acabar els estudis tenen igual domini de la llengua catalana i castellana. Potenciem l’anglès i a ESO, introduïm l’alemany.

 

La lectura és l’eina bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística; ens interessa desenvolupar el gust per la lectura dels alumnes. Per això desenvolupem diverses estratègies per aconseguir aquesta fita.

Llengües estrangeres (Anglès)

  • Educació Infantil s’introdueix l’anglès amb activitats lúdiques d’unes 2 h/setm.
  • Cicle Inicial de Primària: Plàstica, Educació Física i Science,  en anglès.
  • Cicle Mitjà de Primària: Educació Física, i les complementàries Speak in English i Science, en anglès.
  • Cicle Superior de Primària: Educació Física i Ciències Naturals en anglès.
  • ESO: Educació Física i Speak English (CV) en anglès
Viatge de Final de Curs a Malta
  • El viatge de final Curs a 4t d’ESO és a Malta on els alumnes resideixen amb famílies locals, proporcionant així una total immersió lingüística en anglès
  • ESO: s’introdueix l’Alemany com a segona llengua estrangera

 

 

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?