Pluralisme ideològic, confessionalitat

L’escola s’obre a tothom qui desitja l’educació que s’imparteix, defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat, pot dialogar i ser escoltat.

Pretenem ser un centre on es respectin totes les opcions, opinions i es fomentin, en conseqüència, els valors democràtics i les formes d’actuar que se’n deriven.

El nostre centre és laic. Es respecten les confessions religioses de tots els membres de la comunitat escolar, coneixedors com som de que són diverses.

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?