1r d´ESO munta una pila per a entendre com es poden desenganxar electrons de forma dinàmica.

Dins l’assignatura de Tecnologia vam estudiar com funciona una pila química i els alumnes van poder comprovar com una pila casolana  aconseguia fer xiular un petit brunzidor. Es tractava de ficar a l’interior d’un recipient una placa de coure i altra de zinc. A continuació vam abocar a l´interior d´un recipient un àcid (àcid acètic) per què reaccionés amb els elèctrodes de forma que desprengués electrons de la placa de coure (el coure va quedar carregat positivament convertint-se en el pol positiu o càtode). Després els electrons lliures van arribar a l’altra placa (la de zinc) amb la qual cosa aquesta va quedar carregada negativament  convertint-se en el pol negatiu o ànode. Però com les càrregues contraries s’atrauen, els electrons , que tenen càrrega negativa,  volien regressar de nou al pol positiu i  aleshores nosaltres els hi vam oferim un camí que fos conductor (un cable) per què  poguessin viatjar a l’altre pol. Tan sols quedava intercalar al cable un receptor elèctric (una bombeta, un brunzidor, un led, etc) perquè aquest comencés a funcionar. Si CLIQUEU AQUÍ podreu veure un vídeo perquè pugueu veure en que ha consistit aquesta pràctica.