Montserrat, la muntanya de tots! (C. Superior)

Avui dimecres, Cicle Superior ha realitzat una sortida a la muntanya de Montserrat. Des d’aquí, han gaudit d’un recorregut de gran valor paisatgístic de la muntanya, han visitat un del edificis més emblemàtics com és el monestir i finalment, han hagut de respondre les diferents qüestions que els plantejava un quadern de treball de camp. Tot seguit, han dinat al bell mig de la plaça del Monestir.