Els alumnes de 3r d’ESO construeixen un cotxe teledirigit

Dins l’assignatura de Tecnologia hem estudiat de forma pràctica com utilitzar l’electricitat per a aconseguir respostes pràctiques en el funcionament d’un vehicle. Els alumnes han pogut comprovar que l’electricitat permet desenvolupar bona part de les funcions bàsiques d’un vehicle.

arduino

Concretament, ens interessava verificar que  gràcies a l’electricitat un vehicle pot desplaçar-se (motricitat), pot girar, i  també pot encendre els seus intermitents de forma selectiva. Totes aquestes  funcions van estar gestionades des d’un comandament a distància el qual enviava per un cable totes les ordres al vehicle. A més de la part elèctrica, els alumnes també han pogut consolidar coneixements relatius a la transmissió mecànica ja que han utilitzat politges i corretges.

La pràctica ha estat molt profitosa i perquè pugueu veure com ha anat tot  a sota us mostrem un vídeo.