2n d’ESO experimenta amb els circuits en sèrie i en paral·lel

A 2n d’ESO hem experimentant de forma pràctica com funcionen els circuits en sèrie i en paral·lel.  També hem fet càlculs de magnituds aplicant la Llei d’Ohm.

L’objectiu principal de la  pràctica ha estat que els alumnes aprenguessin  a fer servir el polímetre per a poder mesurar el voltatge, l’amperatge i la resistència elèctrica, tant en un circuit simple com en un circuit complex (en les seves dues versions : en sèrie i en paral·lel). Les mesures que els alumnes han anat prenent les han incorporat a la fórmula de  la Llei d’Ohm de forma que han pogut deduir  unes determinades magnituds  elèctriques a partir de les dades que anaven obtenint. Perquè us pugueu fer una idea de com ha anat tot a sota us mostrem un vídeo.