3r d’ESO experimenta amb la targeta controladora digital “Arduino ONE”

Dins l’assignatura de Tecnologia hem estudiat de forma pràctica com funciona aquesta targeta controladora. Els alumnes han pogut comprovar com és capaç de captar informació per les seves entrades (mitjançant uns sensors) i com és capaç d’actuar (per les seves potes de sortida) en funció de la programació que nosaltres haguem implementat.

arduino

En aquests cas ens interessava acabar de remarcar la diferència que hi ha entre un sistema analògic i un sistema digital. Es tractava de muntar dos dispositius elèctrics  que fossin capaços d’encendre  un led amb més o menys intensitat en funció del grau de  llum que detectés un sensor LDR. El primer sistema (analògic) actuarà amb informació contínua, i el segon  (digital) actuarà amb una targeta processadora que donarà les ordres d´actuació. En el cas analògic la actuació del led és conseqüència directa dels senyals físics, mentre que en el cas digital el procés és més complex ja que les variacions elèctriques analògiques que envia el sensor (en funció de les variacions físiques de l’exterior ) són captades per la targeta controladora que digitalitzarà aquesta informació elèctrica convertint-la en dades numèriques (dígits). Aquest mostreig digital que fa el microprocessador és més simple o més complex en funció dels bits que tingui el xip (quants més bits tingui més mostres digitalitzades podrà fer del senyal analògic). Un cop el xip hagi digitalitzat la informació d’entrada ja podrà actuar (encendre bombetes, disparar alarmes etc..) en funció de les ordres que nosaltres li donem (programació).  D’aquesta manera li podem dir que si capta un nivell baix de llum a l’exterior volem que encengui el led amb poca intensitat, i que si capta un nivell alt de llum aleshores volem que encengui el led amb molta més intensitat.

Per a veure com ha anat la pràctica a sota podeu veure un vídeo.