Tres alumnes de l´escola guanyen un premi amb un treball de recerca.

Miguel Cano, Dani Gaya i Jia Yi Ji han participat a la Mostra Nacional de Treballs de Recerca Escolar  “Exporecerca Jove” i han guanyat dos premis amb el seu treball titolat ” És cert que les centrals nuclears fins i tot quan funcionen bé tenen fuites que perjudiquen la salut?“.

Es tracta d´un treball molt meritori ja que aquest tres alumnes  l´han desenvolupat quedant-se  a investigar en hores extraescolars. Primer van anar a recollir mostres d’aigua a la central nuclear d’Ascó . Posteriorment van portar aquest aigua a analitzar a un laboratori especialitzat en fer anàlisis de substàncies radioactives. Curiosament, i malgrat que la central funcionava perfectament, aquests anàlisis van donar positiu ja que  van detectar la presència de triti (substancia radioactiva). Un cop demostrat que fins i tot quan les centrals funcionen bé aboquen residus radioactius al medi només faltava  valorar si aquestes fuites  eren suficientment importants o no  per a generar  malalties a les persones. Per a resoldre aquesta incògnita van fer un experiment que consistia en regar  enciams amb aquest aigua radioactiva per després portar-les a  analitzar i comprovar si la concentració de triti dels enciams era o no superior al triti que tenia l’aigua de reg ( si era superior quedaria demostrat que el triti es va acumulant  dintre les cèl·lules de l’enciam). L’anàlisi va confirmar aquesta sospita ja que l’enciam va donar un valor de triti tres vegades superior al triti que  tenia l’aigua de reg. Un cop demostrat això és facil deduir que si nosaltres mengem productes hortícoles que hagin estat regats amb aigua tritada nosaltres  també incorporarem  i acumularem aquest triti a l´interior de les nostres cèl·lules. Un cop dins les cèl·lules aquest triti radioactiu pot anar bombardejant el nucli de la cèl·lula amb moltes possibilitats d’afectar l´ADN  nuclear.  L´ADN és una mena de manual d’instruccions que determina quines coses ha de fer o no la cèl·lula i per tant si aquestes instruccions es modifiquen les cèl·lules poden arribar  tenir un comportament anormal, comportament  que podria originar malalties com el càncer ja que aquesta malatia no és altra cosa que un creixement anormal ( i descontrolat) de les cèl·lules.  Trobem que seria molt urgent que les autoritats sanitàries prenguessin mesures davant aquest problema que ja ha estat denunciat per científics de tant prestigi com el Dr. Antoni LLoret i Orriols  a qui la Generalitat en el 2008   li va atorgar la Creu de Sant Jordi en reconeixement a les seves investigacions en el món de la física nuclear.  Aquest treball ha estat molt enriquidor per a tots nosaltres i volem destacar la predisposició tan excepcional que han mostrat aquests tres alumnes per a desenvolupar tota la recerca i també agraïr als seus pares la colaboració tan apasionada i valuosa que han fet.  Enhorabona a tothom !!!!