4t d´ESO apren a gestionar operadors de forma remota amb la targeta controladora Arduino i amb un emissor d´infrarrojos.

A l’assignatura de Tecnologia hem estudiat com construir un sistema que gestioni diferents receptors de forma remota. Un comandament emet radiacions infrarroges de diferents freqüències que són captades per la targeta processadora Arduino. Aquesta targeta, un cop programada, podrà gestionar el funcionament de qualsevol mecanisme. Si premeu damunt el títol podreu veure un vídeo.

El procés explicat de forma més detallada seria el següent: un emissor d´infrarrojos ubicat al comandament emet senyals de diferent freqüència segons sigui el botó que es premi. Un sensor d´infrarrojos (IR) instal·lat al port d’entrada analògic d’una targeta processadora Arduino llegeix la freqüència del senyal que li arriba. A continuació nosaltres programem la targeta per dir-li que és el que  volem que faci amb cada tipus de valor que capti. Per exemple,  li puc dir: quan t’arribi el valor 20022  que prové del botó 1 del comandament vull que enviïs  electricitat pel port de sortida digital número 6.  Prèviament, en aquest port haurem connectat, per exemple,  el motor de la roda dreta d´un cotxe de forma que si  premem  el botó 1 del comandament la roda dreta començarà a girar. De la mateixa forma (utilitzant altre botó , altre valor i altre ordre condicional)  podem fer que s’activi, per exemple,  la roda esquerra…. I utilitzant més botons podem aconseguir que les dues rodes avancin alhora o que les dues rodes  s’aturin.