Els alumnes de 4t han après a digitalitzar senyals analògics provinents d’un sensor

Dins l’assignatura de Tecnologia hem estudiat de forma pràctica com programar una targeta processadora. Els alumnes han pogut comprovar com aquesta targeta és capaç de digitalitzar  la informació que capta per les seves entrades analògiques (mitjançant uns sensors) i com es capaç d’actuar (pels seus ports de sortida) en funció de la programació que nosaltres haguem implementat.

arduino

En aquest cas ens interessava acabar de remarcar la diferència que hi ha entre un sistema analògic i un sistema digital. Es tractava de muntar dos dispositius elèctrics  que fossin capaços d’encendre  un led amb més o menys intensitat en funció del grau de  llum que detectés un sensor LDR. El primer sistema (analògic) actuarà amb informació contínua; i el segon  (digital) actuarà amb una targeta processadora que donarà les ordres d’actuació. En el cas analògic l’actuació del led és conseqüència directa dels senyals físics que capta el sensor, mentre que en el cas digital el procés és més complex ja que les variacions elèctriques analògiques que envia el sensor són enviades a la targeta controladora la qual digitalitzarà aquestes oscil·lacions elèctriques convertint-les en dades numèriques (dígits). Aquest mostreig digital que fa la targeta és més simple o més complex en funció dels bits que tingui el xip (quants més bits més lectures podrà fer del senyal analògic). Un cop el xip hagi digitalitzat tota la informació d’entrada ja podrà actuar en funció de les ordres que nosaltres li haguem programat des de l´ordinador. És precisament d’aquesta manera com a la targeta li podem donar l’ordre que si detecta un nivell baix de llum a l’exterior volem que encengui un led amb poca intensitat, i que si detecta un nivell alt de llum a l’exterior aleshores volem que ens encengui el mateix led però ara amb molta més intensitat.

Per a veure com ha anat la pràctica a sota podeu veure un vídeo.