Els alumnes de 2n d´ESO construeixen un robot solar analògic.

Per tal de demostrar que les ones tenen energia (energia radiant) els alumnes de 2n d´ESO han construït un robot que  s’activa quan rep radiacions solars. Aquest treball s’emmarca dins el tema relacionat amb l’energia que estem estudiant a l’assignatura de tecnologia.  Si cliqueu “continua llegint” obtindreu més informació…

Es tracta d´un robot analògic (no té targeta processadora) que funciona a partir d´una placa fotovoltaica. Es tractava de comprovar com la llum solar por energitzar un mecanisme i fer que aquest es mogui i avanci. En cursos successius veurem com podem aconseguir que un robot analògic  faci moltes més coses  com que canvií la direcció quan detecta un obstacle o que es deixi teledirigir a distància mitjançant un cable. A  4t d´ESO ja entrarem al món digital i crearem robots digitals (ara ja amb targeta processadora)  que funcionaran inal.lambricament  per radio-control. També veurem com aquests robots digitals ja podran  aconseguir (gràcies als components digitals)  donar respostes autònomes a partir de les interpretacions que els seus processadors facin dels sensors instal·lats (per exemple encendran els llums quan els sensors detectin que hi ha foscor a l’exterior).

Aquí us deixem un vídeo perquè pugueu veure en que ha consistit  aquesta pràctica.