4t d´ESO munta un vaixell tele-dirigit per infrarrojos

Els alumnes de 4t d’ESO de Tecnologia han construït un robot digital que funciona de forma remota mitjançant un comandament a distància. Es tracta d’un aerolliscador digital ja que té targeta processadora. Gràcies a aquesta tecnologia (digitalització) podem aconseguir , utilitzant un  processador,  que un receptor interpreti les ordres inal·làmbriques que envia un comandament a distància. Les diferents ones infrarroges que envia cada botó del comandament són captades per un sensor  instal·lat a la targeta processadora. Un cop ha succeeix això només queda donar-li les ordres a la targeta (programar-la) perquè actuï d’una forma o altre en funció del tipus d’ona que detecti. En aquest cas hem instal·lat 2 motors al vaixell de forma que si actuen els dos alhora la nau avançarà recta però si actua només un motor la nau girarà.

Aquí us deixem un vídeo perquè pugueu veure en que ha consistit aquesta pràctica.