3r d´ESO treballa de forma pràctica la llei d´Ohm

Dins l´assignatura de tecnologia els alumnes han comprovat com la resistència total dels receptors que estan en sèrie equival a la suma de totes les resistències parcials i és per això que cada cop que afegim una nova bombeta en sèrie totes elles donen menys llum (a cada receptor hi ha una caiguda de tensió) .

.

Quan els receptors estan en paral.el no es produeix cap caiguda de tensió i és per aquest motiu que totes les bombetes donen el màxim de llum (el voltatge no es reparteix i a cada bombeta li arriba el mateix voltatge que entrega la pila).

Aquí podeu veure un vídeo de com ha s´ha desenvolupat aquesta pràctica: