3r d´ESO munta un motor elèctric casolà.

Com a l’assignatura de tecnologia estem estudiant el tema dels motors elèctrics, es tractava de dissenyar una pràctica on els alumnes poguessin experimentar sobre aquest tema. En concret, cada grup havia de muntar un motor elèctric molt bàsic per a poder comprendre molt millor com funcionen les forces magnètiques d´atracció/repulsió que fan que aquests tipus de motors girin.

Aquesta pràctica ha estat molt profitosa ja que els alumnes han pogut comprovar el paper tan fonamental que té l´electromagnetisme en el funcionament del motor elèctric. Prèviament, per a entendre com l´electricitat pot crear magnetisme hem construït un electroimant per comprovar que al fer passar corrent per un fil enrotllat (bobina) aquest fil es convertia en un imant que podia atreure un clip , i a l´inrevés (la bobina perdia el magnetisme quan deixàvem de polsar l´interruptor). La segona part de la pràctica consistia en confrontar dos imants perquè la seva atracció-repulsió generés un moviment rotatori (motor). Cal dir, però, que un dels imants era permanent mentre que l´altre era elèctric (electroimant). D´aquesta manera quan la bobina rebia electricitat es convertia en un imant que interactuava amb l´imant permanent i per això que la bobina començava a girar. A sota podeu veure un vídeo de la pràctica