3r d´ESO munta un cotxe que funciona exclusivament de forma mecànica.

Com a l´assignatura de tecnologia estem estudiant les màquines simples i els elements mecànics, es tractava de muntar un cotxe que funcionés exclusivament de forma mecànica (més endavant afegirem elements elèctrics). Aquest cotxe s’impulsa mitjançant una goma (energia potencial elàstica) i pot girar segons es combinin unes posicions o altres entre les politges motores. També han muntat un neteja-vidres casolà que funciona manualment (mecànicament).

Aquesta pràctica ha estat especialment profitosa ja que els alumnes han pogut assimilar i comprendre de forma experimental tots aquells conceptes que abans només havien estudiat de forma teòrica com és el cas de: la manovella, els eixos, les politges, la biela-manovella, el pla inclinat, els cargols etc. També han pogut comprovar que les politges poden canviar la relació de força i de velocitat, i precisament gràcies a això han aconseguit fer que el cotxe girés cap a una banda o l’altra (per exemple, si la roda de la dreta estava associada amb una politja més petita que la politja de l’altre roda aleshores rodava més ràpid i el cotxe girava cap a l’esquerra). Per altra banda han construït un neteja-vidres casolà utilitzant un mecanisme de biela-manovella i d´aquesta forma han pogut comprovar com aquest mecanisme transforma el moviment circular en un moviment rectilini de vaivé (gràcies a això pot funcionar el neteja-vidres). Cal felicitar a tot el grup ja que han treballat amb molta maduresa (molt concentrats i amb molta responsabilitat envers el material); i a més, tots han contestat perfectament les qüestions de la fitxa d’avaluació demostrant que havien assimilat de forma molt significativa tots els continguts de la pràctica. A sota us mostrem un vídeo perquè us pugueu fer una idea de com a anat aquest treball.