2n d´ESO fa una pràctica sobre la Llei d´Ohm per a evitar que uns leds es cremin.

A l’assignatura de tecnologia vam estudiar que fent servir la Llei d´Ohm podem fer càlculs sobre magnituds elèctriques com el voltatge, els ampers i la resistència.

Ara bé, també és necessari saber aplicar aquests coneixements de forma pràctica i és per això els alumnes van fer un treball que consistia en calcular el valor de la resistència que havien d´intercalar en un circuit per tal de poder regular  l´amperatge de forma que el led del circuit no es cremés per sobrecàrrega. En realitat havien diversos circuits, cadascun  amb un voltatge diferent ja que  tenien diferent nombre de piles  en sèrie (de 1,5 V) .  Al tenir diferents voltatges  cada circuit requeria un valor de resistència diferent per  poder reduir la intensitat als 0.002 Ampers que el fabricant del led ens indica que han de circular (si circulen més  ampers per segon el led es cremaria).  Com sabem,  gràcies a la Llei d´Ohm,  que el voltatge ( V ) es igual a la intensitat ( I ) multiplicada per la resistència ( R ) , aleshores podem calcular la resistència  ja que coneixem el voltatge (el de les piles en sèrie) i també coneixem la intensitat ( els 0,002 A que ens diu el fabricant )… Si premeu damunt el títol tindreu més informació i podreu veure un vídeo

La primera cosa que es va fer va ser  comprovar que sense resistències el led es cremava en els tres circuits  (circuit de 3V,  de 4,5V  i  de 6V) ja que un led no pot suportar més de 0,02 Ampers ni més de 2Volts.

La segona cosa que es va fer va ser que els alumnes calculessin aplicant la Fórmula de la Llei d´Ohm el valor del resistor que  cada circuit  necessitava per a evitar que  el seu led es cremés.

La tercera cosa que es va fer va ser identificar el valor de cada resistor mitjançant un tester  per  a saber quin resistor en concret havia d´anar en cadascun dels circuits.

La quarta  cosa que  s’havia  de fer era intercalar els resistors escollits als circuits per així adaptar  la intensitat a les necessitats de cada led.

Aquí teniu un vídeo de com va anar aquesta pràctica: