Purificador d’aire a les aules

Per tal de millorar la seguretat a l’escola dels alumnes, hem instal·lat a totes les aules uns purificadors d’aire que hem adquirit a l’empresa Airtenics de Castellar del Vallès, ens han assessorat sobre les característiques d’aquest aparell i hem arribat a la conclusió que sens dubte podia augmentar la seguretat dels alumnes a l’escola.
En resum aquests aparells fan les següents funcions:
– Eliminen fins un 99.9% de microorganismes, patògens (virus i bactèries).
– Milloren la qualitat de l’aire reduint els compostos orgànics volàtils (COV) i les partícules PM en suspensió.
– Eliminen olors.
Aquesta tecnologia neta i segura que te una producció constant de Radicals Hidroxils (OH·) son eficients per la desinfecció de l’aire i superfícies, però a la vegada es un mètode inofensiu pels éssers humans.
Naturalment amb això no n’hi ha prou. Cal seguir essent prudents, tant a l’escola com fora, utilitzar la mascareta, mans netes i una bona higiene !