3r Primària

Tutora Sara Cubillas
Dia de tutoria Dimarts 9:00-10:00
LLIURAMENT DE NOTES, AVALUACIONS I INFORMES
19/10/18 Notes mensuals 1T
21/12/18 Notes i informes trimestrals 1T
15/02/19 Notes mensuals 2T
12/04/19 Notes i informes trimestrals 2T
17/05/19 Notes mensuals 3T
17/06/19 Notes i informes trimestrals 3T
21/06/19 Notes finals
LES NOTES MENSUALS S’HAN DE RETORNAR SIGNADES A LA TUTORA
ACTIVITATS I SORTIDES
Dia Població Activitat
19/10/18 Hostalrich Mas Banyeres. Dinàmica de grup. Tot el dia
26/02/19 Aiguafreda El Circ. Tot el dia
20/03/19  Can Ribas Colònies
21/03/19  Can Ribas
20/06/19 Vallgorguina Gimcana d’aigua