*Si no s’ha pogut presentar encara la sol·licitud*, es pot fer el tràmit del 28 de març al 28 d’abril de 2022. En aquest cas seran sol·licituds fora de termini i s’assignaran posteriorment a les presentades en termini.

DATES que cal tenir en compte per a fer el seguiment de la preinscripció:

28 de març al 28 d’abril: presentació de sol·licituds de preinscripció (fora de termini)
21 d’abril: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
22 d’abril al 28 d’abril: presentació de reclamacions
3 de maig: llistat de sol·licituds amb la puntuació definitiva
9 de maig: sorteig per resoldre sol·licituds en cas d’empat
11 de maig: llistat ordenada per ordre de puntuació
del 27 de maig a l’1 de juny: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada
9 de juny: oferta final de places escolars
10 de juny: llistat de l’alumant admès
del 21 al 29 de juny: matriculació a Ed Infantil, Ed Primària i Ed Secundària.

*La preinscripció és únicament *TELEMÀTICA (enllaç al formulari de P3)
*L’escola ofereix a les famílies que ho desitgin la realització de tot el procés i tràmits telemàtics de la preinscripció en el mateix centre (per concertar dia i hora, cal trucar al 93 716 47 60)

  • Documentació necessària:
    – Llibre de família (pàgina on figura fill/a)
    – DNI del pare, mare o tutor/a
    – Altres documents acreditatius dels criteris prioritaris (consultar enllaç)

*Per a més informació poden consultar la pàgina oficial del Departament d’Educació

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?