Tota la informació de com tramitar la Preinscripció i Matrícula per al curs 2024-2025 la podeu consultar en aquesta pàgina.

Les famílies interessades en conèixer el Projecte Educatiu del nostre centre encara poden sol·licitar una entrevista personalitzada: SOL·LICITAR ENTREVISTA PERSONALITZADA

 

 

Preinscripció curs 2024-2025
5 de març de 2024 Oferta inicial places escolars
del 6 al 20 de març de 2024 Inici preinscripció Ed. Infantil i Primària
del 8 al 20 de març de 2024 Inici preinscripció Ed. Secundària
fins al 22 de març de 2024 Termini Presentació documentació acreditativa
del 2 al 22 d’abril de 2024 Presentació de sol·licituds fora de termini
21 d’abril de 2024 Llistat de sol·licituds amb puntuació provisional
del 17 al 22 d’abril de 2004 Presentació de reclamacions al barem assignat
25 d’abril de 2024 Llistat definitiu de sol·licituds amb la puntuació
30 d’abril de 2024 Sorteig per resoldres sol·licituds empatades
2 de maig de 2024 Llista ordenada definitiva de sol·licituds
9 de juny de 2024 Oferta final de places escolars
10 de juny de 2024 Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
del 18 al 26 de juny de 2024 Matrículació Ed. Infantil, Primària i Secundària

 

 

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Per tant, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Documents necessaris

 • Llibre de família o certificació electrònica de la inscripció de naixement
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic.

Criteris prioritatis i complementaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

Els següents criteris complementaris serveixen per desempatar:

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts.
 • Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

*La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Recordeu que aquí a l’escola us podem ajudar a formalitzar la preinscripció en cas que no us vagi bé fer-la vosaltres mateixos. Només caldrà que vingueu amb el DNI/NIE del pare o la mare i el llibre de família/partida de naixement de l’alumne/a.

 

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?