DATES que cal tenir en compte per al seguiment de la preinscripció:

28 de març al 28 d’abril: presentació de sol·licituds de  preinscripció (fora de termini)
21 d’abril: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
22 d’abril al 28 d’abril: presentació de reclamacions
3 de maig: llistat de sol·licituds amb la puntuació definitiva
9 de maig: sorteig per resoldre sol·licituds en cas d’empat
11 de maig: llistat ordenada per ordre de
 BAREM DEFINITU ORDENAT
del 27 de maig a l’1 de juny: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada
9 de juny: oferta final de places escolars OFERTA PLACES
10 de juny: llistat de l’alumant admès  LLISTA ALUMNES ADMESOS // LLISTA d’ESPERA
del 21 al 29 de juny: matriculació a Ed Infantil, Ed Primària i Ed Secundària.

*Per a més informació poden consultar la pàgina oficial del Departament d’Educació

Xat
1
Vols contactar amb nosaltres?