Organització

 

Direcció d’Escola Francesc Cabecerans i Cabecerans direccio@escola-bertran.cat
Sotsdirecció d’Ed. Infantil i Primària Llúcia García i Sánchez llucia@escola-bertran.cat
Cap d’Estudis d’Ed. Infantil i Primària Montserrat Peláez i Marcos montsepe@escola-bertran.cat
Cap d’Estudis de Secundària Roser Arocas i Bertran roser@escola-bertran.cat
Coordinació Ed. Infantil Cora Romance i Martínez cora@escola-bertran.cat
Coordinació C. Inicial de Primària Pilar Tarrés i Vidal pilar@escola-bertran.cat
Coordinació C. Mitjà de Primària Sara Cubillas i Durán sara@escola-bertran.cat
Coordinació C. Superior de Primària Genís García i Junyent genis@escola-bertran.cat
Coordinació 1r C. de Secundària Elídia Invers i Rifà elidia@escola-bertran.cat
Coordinació 2n C. de Secundària Montserrat Masllovet i Martínez montsemas@escola-bertran.cat
1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by