Organització

Direcció d’Escola: Francesc Cabecerans i Cabecerans fcabecer@xtec.cat
.
Sotsdirecció d’Educació Infantil i Primària: Llúcia García i Sánchez

luciagarciasanchez@live.com
Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària: Montserrat Peláez i Marcos mpelaez@xtec.cat
Cap d’Estudis de Secundària: Roser Arocas i Bertran rarocas@xtec.cat
Coordinació Educació Infantil Cora Romance i Martínez coracasiop@hotmail.com
Coordinació Cicle Inicial de Primària Pilar Tarrés i Vidal pilar.tarres.bertran@gmail.com
Coordinació Cicle Mitjà de Primària Sara Cubillas i Durán sara_cubillas@hotmail.com
Coordinació Cicle Superior de Primària Genís García i Junyent genisgj2@xtec.cat
Coordinació 1r Cicle de Secundària Elídia Invers i Rifà elidiainvers@gmail.com
Coordinació 2n Cicle de Secundària Montserrat Masllovet i Martínez mmasllov@xtec.cat