Estadística bidimensional

Els alumnes de 4t d’ESO comencen aquesta setmana dins de l’àrea de matemàtiques l’estudi de l’estadística bidimensional. O sigui es tracta d’esbrinar si un seguit de dades tenen alguna relació amb unes altres.

Per exemple l’altura d’un grup de persones té alguna relació amb el número de sabata que fan servir ? Es clar que la té ! Normalment com més alta és una persona té els peus més grans !

I per altra banda el número del mòbil dels alumnes té alguna relació amb el número del mòbil dels seus pares? Això és naturalment una ximpleria, no hi ha cap relació.

Però en en nostre cas farem un estudi sobre les notes.

Les notes de català i castellà dels alumnes tenen alguna relació? I les notes de matemàtiques i medi natural? I les de medi natural i medi social? etc…

Per a comprovar-ho veurem diferents mètodes: El coeficient de correlació lineal, i els diagrames de dispersió, i també veurem que és la recta de regressió.

Per a fer tot això farà falta descarregar aquest arxiu EXCEL amb les notes d’uns alumnes de l’escola