Alumnes de 4t d´ESO munten un autòmat digital que rega automàticament les plantes

La Ivet, la Marta, el Dani i el  Jet  han programat una targeta processadora per què  activi un motor d´aigua amb la finalitat que aquest regui un test cada cop que la terra s´assequi.  Prèviament havien connectat al port d´entrada analògic de la targeta un sensor d´humitat i  als ports de sortida digitals una bomba d´aigua.  El sensor és un resistor variable que canvia el voltatge en funció del grau d´humitat que detecti (amb la màxima sequedat envia el màxim de voltatge), de forma que la placa reconeix aquests voltatges i segons el que li programem farà una cosa o altra (en aquest cas li vam “dir” que si detectava un voltatge major de 3V encengués la bomba i que si detectava un voltatge menor de 2V l´apagués).  Només restava incorporar un segon circuit gestionat per un relé i aplicar un assecador de cabell a la terra del test per assecar-la i poder comprovar que s´activava el motor de reg. Si premeu AQUI podreu veure un vídeo d’aquesta pràctica .