Activitats complementàries

  • Ed. Infantil: Taller de contes, taller d’anglès, taller d’informàtica.
  • Ed. Primària: Taller d’anglès, taller dmeca2‘informàtica, taller de mecanografia, taller de lectura, taller de càlcul mental
  • ESO: Taller de matemàtiques, taller d’anglès.
1
Vols contactar amb nosaltres?
Powered by